ҮНЭТ, ҮНЭТЭЙ

Ценный, дорогой

Монгольско-русский словарь 

ҮНЭХЭЭР →← ҮНЭРТЭХ

T: 0.08194571 M: 3 D: 3